بررسی دقیق

کیفیتی که لایق آن هستید در پراوا کارتال است

-در پراوا کارتال،یک پروژه بوتیک در تمام جزئیات 186 واحد مصالح درجه یک استفاده شده است و شما راحتی یک زندگی که شایسته آن هستید را بدست خواهید آورد و از روابط صمیمانه همسایگی که آرزو داشتید لذت خواهید برد

0
طبقات
0
واحد های لوکس
0
پارکینگ
0
منطقه ساخت و ساز

محله

مکان های مهم

 • بیمارستان ها
 • مدارس
 • مراکز خرید
 • قطار سریع السیر
 • جنگل آیدوس
 • مارینای پندیک
 • فرودگاه سابیحا گوکچن
 • مترو
 • مترو مارمارای
ویژگی های سرمایه گذاری

انتخاب کسانی که سرمایه گذاری سریع و مناسب میخواهند

نقشه طبقات

گزینه ها

 • متراژ عمومی (مشاعات) 64,05 m2
 • متراژ کل 46,78 m2
 • سالن+آشپزخانه 19,41 m2
 • اتاق والدین 9,93 m2
 • سرویس بهداشتی 4,09 m2
 • سرویس بهداشتی 7,56 m2
 • متراژ عمومی (مشاعات) 71,91 m2
 • متراژ کل 52,33 m2
 • سالن+آشپزخانه 22,25 m2
 • اتاق والدین 13,17 m2
 • سرویس بهداشتی 3,48 m2
 • ورودی 2,96 m2
 • بالکن 4,14 m2
 • متراژ عمومی (مشاعات) 92,31 m2
 • متراژ کل 67,17 m2
 • سالن+آشپزخانه 20,48 m2
 • اتاق والدین 12,17 m2
 • اتاق خواب 9,45 m2
 • سرویس بهداشتی 3,64 m2
 • راهرو 3,02 m2
 • ورودی 2,15 m2
 • بالکن 4,53 m2
 • بالکن 2,57 m2
 • متراژ عمومی (مشاعات) 123,76 m2
 • متراژ کل 90,39 m2
 • سالن 21,67 m2
 • آشپزخانه 7,95 m2
 • اتاق والدین 11,81 m2
 • سرویس بهداشتی والدین 4,00 m2
 • اتاق خواب 9,21 m2
 • سرویس بهداشتی 3,68 m2
 • راهرو 5,35 m2
 • ورودی 2,04 m2
 • بالکن 14,88 m2
 • متراژ عمومی (مشاعات) 176,89 m2
 • متراژ کل 128,72 m2
 • سالن 28,91 m2
 • آشپزخانه 12,41 m2
 • اتاق والدین 20,75 m2
 • سرویس بهداشتی والدین 3,31 m2
 • اتاق خواب 11,30 m2
 • اتاق خواب 10,55 m2
 • سرویس بهداشتی 3,68 m2
 • راهرو 6,41 m2
 • راهرو 5,73 m2
 • رختشور خانه 2,13 m2
 • بالکن 9,63 m2
 • متراژ عمومی (مشاعات) 181,09 m2
 • متراژ کل 131,78 m2
 • آشپزخانه 14,36 m2
 • اتاق والدین 15,54 m2
 • سرویس بهداشتی والدین 3,50 m2
 • اتاق خواب 11,50 m2
 • اتاق خواب 9,85 m2
 • سرویس بهداشتی 3,26 m2
 • راهرو 6,39 m2
 • ورودی 5,44 m2
 • رختشور خانه 1,00 m2
 • بالکن 8,91 m2
 • بالکن 2,72 m2
همسایگی

نگاهی به اطراف

ارتباط با ما

برای دریافت جزئیات بیشتر به ما پیام دهید